Martin Skýpala Zlatovar

Přeme se zda do temnoty
obuje se někdy láska
a zatím těžké boty
byly by zdrojem mého štěstí
daleko největším

Mít dobré boty
to je pro básníka nejdůležitější
slyšíš? Svítá.
Vítr a ptáci se chystají
pozvednout Zlatovar.
  
T - zlatovar.gif

   Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy. Více na: http://skypaluv.blog.cz

   Obrázek: Medouš Pálený

Martin Skýpala Inaugurace (reportáž)

   Letenská pláň. Tak planá jak léto po shromáždění davů. Ještě označkovat strom. Jako pes, který mžourá do slunce a chčije za roh. Bláznivá mandarinka nalezená náhle na kolejích trasy A přeruší dopravu. Tramvaj číslo jedna se prodírá neprostupnou ulicí plnou fanoušků, kteří mávají a křičí. Létající talíř zaměřuje Spartu. Kyvadlo odměřuje míru a váhu toho drastického city na soutoku Vltavy a splašků. Očekávám první tříštění vln a modlím se k Libeňskému mostu, aby se ještě prodloužil. Po řece pluje loďka a náhle nalezené dítě – plaváček vykřikne, rozhodí ručkama a začne zuřivě pádlovat do Holešovic, odkud to všechno přitéká. Zaneřáděná Kampa splachuje turisty dlouhým chlístnutím slizu a z Pražského hradu po schodech sestupuje nový prezidentský pár. Tak jsem se konečně taky já dostal lizu. Vážení spoluobčané, to jsem opravdu nečekal…

t- inaugurace.gif

   Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy. Více na: http://skypaluv.blog.cz

   Obrázek: Medouš Pálený

Martin Skýpala Cikáda

Ukrytá pod prohnilým sudem
řeže do noci rezavou obručí
a bzučí píseň o smrti,
kterou vnímá celým svým tělem,
kterou ale vlastně neslyší

A dole z borovicového háje
vytéká víno pramínky do moře
a rybář u plesnivého mola
si zpívá o životě po smrti
a míchá víno s vodou.

t - cikada.gif

   Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy. Více na: http://skypaluv.blog.cz

   Obrázek: Medouš Pálený


Martin Skýpala Já, země v šustivých ulicích

Já, země v šustivých ulicích
ten šustot, to ticho v odložených lopatách
ty mříže, ty stezky pro pěší

To město na hlavě bezhlavé Evropy
ten ostrov bez příchodů a odchodů
ty nálezy a ztráty na Victoria Coach Station
šustivá košťata místních černochů

Ty a já, dva ztracenci (konečně nalezení)
ty a já dvě mušle vyvržené na stejný břeh
bez kraba poustevníka
bez červených poštovních schránek
(a bez červených krvinek)

Oni, strach, nářek a orosená okna
oni, znovu a znovu všechno vysvětlit
oni, pouta (myšlenky ruší signál)

Já, země v šustivých ulicích.

T- Ja,-zeme....jpg

   Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy. Více na: http://skypaluv.blog.cz

   Obrázek: Medouš Pálený

Martin Skýpala Podzim

Slunce svítí z knihy
otec a matka se přetahují o poznání
který z nich bude jiný
a co komu přísluší

Slunce svítí v neděli
sláma žhne řeřavěji
a tebe ostříhal podzim.

T - podzim.jpg

   Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy. Více na: http://skypaluv.blog.cz

  Obrázek: Medouš Pálený

Martin Skýpala Povodně

Voda zaplavila park
a když klesla zbyly na loukách
ryby uvězněné v loužích
kolem chodili rybáři
některé vraceli do vody
ale hodně lidí potom grilovalo
řeka vzala garáže a kus cesty
obloha se projasnila
mraky odešly

A všechno mohlo zase klidně spát.

w--povodne.gif

  Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy.

   Ilustrace z cyklu linorytů k básním Martina Skýpaly: Linda Kopecká.

Martin Skýpala V hlubině

                                                            Jiřímu Staňkovi

Světlo je opsáno z kamene
proto jsou televizní zprávy
aby vítr věděl kudy vane
rosa oplakává maltu a cement
ale ten je ztuhlý a prašivý

Nebere na vědomí
protože ho nemá
ční do prostoru jako kus hadru
probitý rezavou kostrou drátu
obnažený do nečasu
a tlí nad jezerem
s hlubokou studenou vodou
která odhaluje cihly na jeho dně
i boj, který probíhá v hlubině.

w---v-hlubine.gif

   Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy.

   Ilustrace z cyklu linorytů k básním Martina Skýpaly: Linda Kopecká.

Martin Skýpala Doba železná

Na podzim když vyprodají nože
zavřou železářství kovanou mříží
za spuštěnou žaluzií
zapomenutý prodavač bloudí mezi motykami
má prsty černé od oceli

Nemyslí na to co všechno je třeba udělat
aby ráno rozsvítili, má svých problémů dost
problémy, hřebíky, černé od oceli
černé od uhlí

Kovaná smrt zatím přešlapuje za kasou
a žádoucí jako nikdy vytahuje z pod pultu své uslintané sliby
že jsme ještě neskončili a brzy se lásky dobudeme silou

Svítá a shrbený prodavač
sbírá své poztrácené prsty
den po výprodeji nožů

w--doba-zelezna.gif


   Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy.

   Ilustrace z cyklu linorytů k básním Martina Skýpaly: Linda Kopecká.

Martin Skýpala Lyžařský výcvik

Dnes tančí jen ti nejodvážnější
vzali jsme horám den
ale noc je jejich
a my snad ze strachu před vlky
shlukli jsme se do smeček

Dívky voní námrazou
a chřípí to ví
oči se přizpůsobí šeru
a hlava klamu svobody.

w---lyzarsky-vycvik.gif


  Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy.

   Ilustrace z cyklu linorytů k básním Martina Skýpaly: Linda Kopecká.

Martin Skýpala Ambice

Po filmu následuje přestávka na cigáro
choulím se k brizolitu, drhnu o slitování
volně zavěšené páry pomalu odcházejí
na vánočním stromečku se naposledy zakývaly baňky

Naposledy pokýváš hlavou, než ti ji blesk oddělí
a bezvládný trup klesne na dno pytle
juta nebo plátno, zabalí tě, odnesou, zazipují, odloučí ode mne
a tvá duše roztříštěná do tisíce postav
připodobní se vlaštovce zamotané do telegrafních drátů

Blíží se Vánoce opět bezejmenné a strašlivé jako buldozer bez šoféra
vřítí se centrem do nákupní horečky
bez dárků s dárky, voňavě zní Armstrongovo blues
a já se opírám o brizolitovou stěnu a mumlám, 
že slova, která nás spojila, nás zase rozdělí

V podobě žen odlétají ambice do teplých krajů
mají na křídlech vepsané krvavé znaky
a na hrdle stahuje se smyčka

Ptačí dráp spočívá údajně pevně zaryt
do litinové hory paměti
a řešení je vždycky žena
která se zdá...

w--ambice.gif

   Martin Skýpala, * 1976. Publikuje časopisecky. Zhruba dva poslední roky žije v Ostravě, většinu života prožil v různých místech severní Moravy.

   Ilustrace z cyklu linorytů k básním Martina Skýpaly: Linda Kopecká.