Vít Slíva Třetí neděle postní

Předjaří.
Překřtívá mě deštěm.
(Kolik pršek ještě
shoří ve tváři?)

Hledám rodný chrám,
bloudím v rozvodí…
Pláčem usedám
do lodi
a pluju Tam –

k Smrtným nedělím
na Golgotách hor.
(Vše se rozdělí…
Přijde jaro? Mor?)

V Třetí neděli postní 15/3/09

Vít Slíva Modlitba entomologova

Nebeský hmyze!
Je na čase zmizet.

Mnou se mnou hyň,
ať je zas míň
pinožného života.

–– Tma už v těle klokotá.

Bouda 4. a 17. 7. 2008


Vít Slíva, * 1951. Vydal sbírky básní Nepokoj hodin (1984), Sora no kokoro (1987), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002), Rodný hrob (2004) a Souvrať (2007).

Obrázky: Z internetu.

Vít Slíva Včelínek

                                                         Evě

Slunko spí pod leukoplastí.
Vločky až po jih.
Vzrušení v rojích,
žihadla, pálivé slasti.

Žihadla, zkrvené fáče,
vzrušení, jak se to páří.
Vločky už vežrané v tváři.

–– Slunko tak vesele pláče!

tz1.jpg

tz2.jpg

   Obrázky: Včely a Vincent van Gogh.

Svatý Jan Nepomucký

...stál jsi všude, oči vzhůru,
jako bys mě vyhlížel:
abych z moci lidských těl
zved se k tobě do azuru.

wyz-BROD-NAD-TICHOU.jpg


   Obrázek zaslal Vít Slíva, Vít Slíva je také autorem básně, z níž jsou výše uvedené (rovněž zaslané) verše.

Vít Slíva Komáři, můry

Komáři, můry,
duchovní tvoři!
Že je jim světlo více než žár,
v plameni shoří.

Odkud to? Shůry?


                                                              Bouda 4/7/07; 23.23
 
y--porta-misse.jpg

x-GRPaintingKent-Rucke.jpg

   Vít Slíva, * 1951. Vydal sbírky básní Nepokoj hodin (1984), Sora no kokoro (1987), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002) a Rodný hrob (2004).

   Obrázky: Porta Missé (* 1927) a Kent Rucker (* ?)

Vít Slíva Mravenec

Mravenec kráčí zahradou,
lechtá.

Zahrada necítí nic.
     
Jako když ve velkém srdci
kráčí malinká smrt,

a ono žije.

y2.jpg


   Vít Slíva, * 1951. Vydal sbírky básní Nepokoj hodin (1984), Sora no kokoro (1987), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002) a Rodný hrob (2004).

   Obrázek: Juan Soriano (1920 – 2006)

Vít Slíva * * *

Vdechuje z květů
odvátou duši…

Vidím ji! Je tu!

–– Nebo ji tuším.

ztre21.jpg 

   Vít Slíva, * 1951. Vydal sbírky básní Nepokoj hodin (1984), Sora no kokoro (1987), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002) a Rodný hrob (2004).

   Obrázek: Edouard Manet (1832-1883).

Vít Slíva Camera obscura

V měsíční vývojce dočernávám.

Přitřepotala se křídla,
závěrka nezměrně rychlá…

Kolik mých životů odnesla? Kam?

Bouda 3/8/06

camera-obscura.gif

   Vít Slíva, * 1951. Vydal sbírky básní Nepokoj hodin (1984), Sora no kokoro (1987), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002) a Rodný hrob (2004).


Vít Slíva Cvrčci

Cvrčci tmu zas roztřepují
na bělavou přízi.

Marně si to slabikuji:
hlásky v tichu mizí.

Bouda 2/9/06; 19.23   Vít Slíva, * 1951. Vydal sbírky básní Nepokoj hodin (1984), Sora no kokoro (1987), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002) a Rodný hrob (2004).

   Foto: Hlavý jezdec

Vít Slíva Bzučení

let.jpg

Bzučení neviditelného:

komár-letadélko,
ovladač dítě-Bůh.

Bouda 2/9/06; 17.41–21.25-

   Vít Slíva, * 1951. Vydal sbírky básní Nepokoj hodin (1984), Sora no kokoro (1987), Černé písmo (1990), Volské oko (1997), Tanec v pochované base (1998), Na zdech stíny osik (1999), Grave (2001), Bubnování na sudy (2002) a Rodný hrob (2004).