Jiří Popelínský * * *

pxz21.jpg

Přendó od mašen
upíjijó z ohmatanéch sklenic
a oni jim pustijó na plazmovce
sjezde na ležích
Enem kdež si nějáké ten atlet
nabere do držke sněho
hospoda se ponoří do ticha
sténě jako kdež Mařenka
hopostí plný půllitr slonce

To pak klečí s handró na zémě
a nahlas si stěžoje:
Jož to dělám moc dlóho
moc dlóho … ja ja

A nikdo s téch chlapů si nedovolí
zvednót k ní oče
... tak nějak rozumijó

p93.jpg

   Jiří Popelínský, * 1982. Vydal vlastním nákladem sbírky Popel z růže (2001), Podebrané předjaří (2003). V nakladatelství Weles mu vyšla v roce 2006 sbírka Amazónští mravenci.

   Fotografie více nahoře: Zdeněk Mitáček.

Jiří Popelínský Burčáky

p7.jpg

Chlapi na růžku si rozkusujou rty
a hořkost zapíjí sladkým burčákem

Na protějším balkóně
sbírá z větru kombiné
a přes prsa na ně křičí:
Tak co sprosťáci
už vám zas otrnulo?!
Oni k ní zvedají sklenice
a zvou ji dolů:
Květuško poť sem
a řekni nám tu … no tu
jaks dělala konkurs na ředitelku výseku

Ona dělá že neslyší
a za výstřih si připíná kolíky
jak frontový metále

Ráno je v mlze
Dole v ulici jsou slyšet popeláři
Pošťák je najde v hromadě listí
ještě s kolíkama na uších
Zvoní na zvonek na řidítkách
a rozdává jim obálky s inkasem
jak dětem lízátka

p8.jpg

   Jiří Popelínský, * 1982. Vydal vlastním nákladem sbírky Popel z růže (2001), Podebrané předjaří (2003). V nakladatelství Weles mu vyšla v roce 2006 sbírka Amazónští mravenci.

   Fotografie: Zdeněk Mitáček.

Jiří Popelínský Námlove

p3.jpg

Ten Josef Trósilů
to be dceronko nebela špatná partyja
Statek zděděl po rodičích
-  pravda … má na dvorko tře slépke
hale pro keho be hospodařel
He do kostela zajede
-  na trachtóře sice
hale je vedit že má chlapec víro
Tož někde se také napije
a pak ho chlape vedó dom
jak popelář popelnico
Hale jináč … no
… jináč je to dobračesko

Co se krótíš jak slépka na vécích
Zadělávé na bochte
zétra k nám přendó Jozéfek
po zémě protáhnout kamna

p9.jpg


   Jiří Popelínský, * 1982. Vydal vlastním nákladem sbírky Popel z růže (2001), Podebrané předjaří (2003). V nakladatelství Weles mu vyšla v roce 2006 sbírka Amazónští mravenci.

   Fotografie: Zdeněk Mitáček.

Jiří Popelínský Mastný slzy

zzzzzz2.jpg

Na poslední
obrací chleba do cibule
a dolívají termosky
Ještě chvíli táhnout do výdechu
nakonec pověsit vaťák na hřebík
venku se zhluboka nadechnout
a chuť na život
rychle zahnat ušoulanou cigaretou

Já ti to říkala chlapče
Nestav se do větru
Nauč se souhlasit u stolu
ne až u dveří
Ať si nemusíš utírat mastný slzy
a prdel novinama

zzzzz1.jpg

   Jiří Popelínský, * 1982. Vydal vlastním nákladem sbírky Popel z růže (2001), Podebrané předjaří (2003). V nakladatelství Weles mu vyšla v roce 2006 sbírka Amazónští mravenci.

   Fotografie: Zdeněk Mitáček.

Jiří Popelínský Ráno bez kohouta

oz2.jpg

Stál na dvorku
s kohoutkem v podpaží
Chvíli se šklebil do ranního slunce
a teprve když mouchy ze špalku
přelítly na jeho košili
vytrhl sekeru a…
… ze střechy sjela taška
jako slza po vrásčité tváři

oz1.jpg


   Jiří Popelínský, * 1982. Vydal vlastním nákladem sbírky Popel z růže (2001), Podebrané předjaří (2003). V nakladatelství Weles mu vyšla v roce 2006 sbírka Amazónští mravenci.

   Fotografie: Zdeněk Mitáček.

Jiří Popelínský * * *

p4.jpg


Ty rána ještě bez perutí
když slunce šplhá do větví
… sedí někdo v kuchyni
nůž krájí šrutku ticha
a pára z hrnců upíjí

Ze zahrady je pak slyšet kosa
a kohouta jak uskakuje světlu

p6.jpg


   Jiří Popelínský, * 1982. Vydal vlastním nákladem sbírky Popel z růže (2001), Podebrané předjaří (2003). V nakladatelství Weles mu vyšla v roce 2006 sbírka Amazónští mravenci.

   Fotografie: Zdeněk Mitáček.


Jiří Popelínský * * *

p2.jpg


Svlečené zahrady
halí kouř z ohňů
Kaštanovou alejí
jde v závěji listí školka

Lidé se zvedají od země
v ostrém slunci přivírají oči
a tiše čekají až přejde
... jako krátká bolest

p5.jpg


   Jiří Popelínský, * 1982. Vydal vlastním nákladem sbírky Popel z růže (2001), Podebrané předjaří (2003). V nakladatelství Weles mu vyšla v roce 2006 sbírka Amazónští mravenci.

    Fotografie: Zdeněk Mitáček.

Jiří Popelínský * * *

slunce.jpg

Tančit po ledových polích
o něž se slunce tříští
a nemyslet
na omrzlé okrojky těla

Vytrvale čekat
a utápět pohledy
na setřené hranici
slepého obzoru

A když se objeví
utéct před vlastními slovy


Jiří Popelínský, * 1982. Vydal sbírky Popel z růže (2001) a Podebrané předjaří (2003).

Fotografie: Medák Jehněda.

Jiří Popelínský * * *

Lužánky pod ledem
půlnoc
a jiskření nebe
Ticho a únava těžknou v dlaních
jak sníh pod lucernami
uprostřed spícího města
bez výkřiku
když padá hvězda
do druhého dne

luz.jpg

Fotografie: Zdeněk Mitáček.

Jiří Popelínský Planinou

sad3-w.jpg

V lese je ještě teplo
jen pod vývraty kaluže sněhu

Za límcem vítr
na botách slzy cest
v kabátu bez kapes
ruce před mrazem na chvíli ukryté
v dutině suchého stromu

   Fotografie: Hlavý jezdec.