Yveta Shanfeldová * * *

ust2.jpg

Sen stínu. Stín snu.
Daleko v soumračném kouři
hodin slunko přimhuřuje
den: náhodný chodec,
unesen tmou.

-

   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: Maya Shanfeld

Yveta Shanfeldová * * *

ust1.jpg

Sítnici, tu skrytou hledačku,
tají drátěný
plot větrem zpitý. Ze zděného
vidění zbývá,
kompas duší,
oka plotu otvírají plíce
a tiše se choulí k patníkům.    

Do plátna suchých jar
šeptají kroky diváků,
zmámených vůní řas.
To chudí chodí. A
krysy z pole jdou.
Pohřbení, co za dědinou
sídlí, sdílí pach husích per
a strupů z loňské rvačky
ročních dob. Z rybníku
vystupuje bosky hlas
do chraptivého nekonečna,
které trápí lidský čas.

-

   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: Maya Shanfeld

Yveta Shanfeldová * * *

ut2.jpg


Když fenyklový den
kapkám odtikává
každou notou blíž
se vzdálenosti vzdává

Potom na nebi
vzdychá Pluje jak
měsíc hvězdným
mořem ticha

Měsíc vlévá se
na deštný den Delta
káňat letí černým snem

Naprázdno polknout
vrstvit struhu 
Jak člověka přebolí

-

   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: Maya Shanfeld

Yveta Shanfeldová * * *

ut1.jpg

Studna z bible
tká vylovenou pláň.
Zde je čejek habaděj,
i úložných prostorů. V
v pytli srdečních komor
se dusí pára,
krajícem se nebe
láme, a mokvá
stříbro pařáků.
Klíčová dírka.

-


   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: Maya Shanfeld

Yveta Shanfeldová Cizí advent

uv1.jpg

Čas přepisuje deník na snář,
déšť na souš, kde stromy
odbíjejí den a přítomnost
vzpomínek se červená po páté

pod lampionem podzimu a přišívá
vločky na bezmocné bochánky. Soumrak
z dratví se přimlouvá za mámu,
večerník chraptí, jiskry
v kapse. Světýlka už
postrkují tmu, klíčovou
dírkou zvoní hvězdy, náhle na
mne střemhlav padá směs
všednosti a svátků, šedých
svátostí, bezradně
trvající tíha dětství
ve zvucích amplionů. A pak jsem tě
náhodou potkala v pět už
ve tmě na chodníku,
řekla jsi, proboha, kdes byla,
vždyť jsem se o tebe tak bála.

Podél chodníku se v strouze
třásla zimou obloha.

-


   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: Maya Shanfeld


Yveta Shanfeldová Splynutí

Vydlážděné území
svatosvětů
ženců ženství
počátku končin
krve z amfor do chrobáků nočních můr
hněvu přelívaných úsměvů
sněhů Mezi tím
vším chrámy světadílů moře
obrovitých plovoucích ostrovů
plivou popel

zw-7-Maya-Knollwood_thru_sc.jpg


   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: Maya Shanfeld: Knollwood thru

Yveta Shanfeldová Pořádek

Táhnou se blíž, brázdy vysněného pole
neexistujícího srpnového poledne,
kde prach a kamení leží, protože tam ležet mají,
a ne jako na naší ulici, kolem zaparkovaných aut,
kde je jen málokdy srpen, kde to není jak v tom
poli, kde je pořád srpen a poledne a bzukot lásky a my všichni jsme venkované,
a život uspořádán řádek po řádku,
a čas je pořád

zkumavka luční.

zw-6-Monica_branch.jpg


   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: Monica Shanfeld – Branch

Yveta Shanfeldová * * *

Co už se dá změnit na osamění,
v tom každodenním znění dnů?
Vždyť šraňky stmívání prodlužují a
týrají Čas, ten hřbitov hřbetu,
a v otvírání ranní posloupnosti
noční tma číhá v denních stínech.

Světlo se zas toulá v noci
po hvězdách, aby je pak s ránem
pohltilo, a den nad soumrakem spláče,
alkoholem barví svět,
a z počítače, už pod obraz,
vrní vítr jak
nevysvětlitelný pohyb pochybností.

zw-5-Maya-Tree_Against_Fenc.jpg

   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: May Shanfeld – Tree Against Fence


Yveta Shanfeldová Drť či déšť, skřípot či šepot: souhlásky škrtí, samohlásky šálí

Řeč smrti v krku řeže kříží crčí
přes škrcení křísí rzivé vrzání skřeku souhlásek
na lahodu hlasu samohlásek. 
A tak pořád:

Z kaskád krupobití hrůz
ostnatý říz
incestních cest,
bariér přibitých k hrudníku,
křaplavých křiků drtě v jícnu

bude

dech ticha mech,
sněhů břeh.

Z tratoliště 
tůně
z nepříčetnosti 
něha

nebo
nebe
bude
z tebe

zw-4-Monica_House_Painting.jpg

   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: Monika Shanfeld – House

Yveta Shanfeldová * * *

Oka oken.
Stíny už stínají den.
Život je strašný, řekla máma,
když jí v nemocnici srovnali
kyčel srdce,
a dobrý. Její rozchechtaná babička
prý sedávala na pelesti
a potmě brala valium.

Světlé vlasy si hladila
vlastní rukou, tou
i pekla. Svítila moukou. Ze Žiliny Terezín.
Den stíná stín.

zw-3--Gisela_corn_field.jpg


   Yveta Shanfeldová, * 1957. Vydala sbírku Noční krční hřídel (2006).

   Obrázek: Gisela Shanfeld – Cornfield