Nesytka olšová

yyy <del>nesytka</del>olsova.jpg” hspace=”0” src=”/cmelakasvet.cz/wp-content/obrazky/2007/l1-leden/yyy%20-nesytka-olsova.jpg” width=”521” align=”baseline” border=”0” /><br />
<br />
   Lišky si chodí pro leden do rohu zahrady. Prší. V komoře zraje sýr pod vlhkou žlutou hlinkou.</p><p>-</p><p>   A znovu  pošťák.  Vrzající  kolo.  Brašna.  Dopis,  nad kterým se nesepnou ruce.</p><p /><p><img height=Medoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek.

Obaleč prýtový

yyy-obalec-prytovy.jpg

   Dvě lampy ve světle žluté, třetí v okru.

-

   Slova se pokouší doplout k  hladině sklenice čaje. Pod stropem se ohýbá kouř snů.

-

   Lednové kopřivy na  meze  rozházel déšť.  Vítr  rozfoukal  prsty:  už  se nedotknou.
   Boty  vzorkují  rozblácenou  cestu  směrem  k  městečku,  k první hospodě za parkem a za náhonem, kolem kterého scházejí mlýny.

autor.gifMedoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek.

Pernatuška svlačcová

yyy-pernatuska-svlaccova.jpg

   Mokré pole zalézá pod les. Déšť přikrývá louku, obraz  v rámu oka.

-

   Šaty na zip, ne na závoru. Oranžový měsíc nad lesem.

autor.gifMedoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek.

Žlutokřídlec šťovíkový

zelenacek-stovikovy.jpg

   Měď na střeše kaple se zelená. Čerstvě zorané pole se kovově leskne. Kola bicyklu tiše předou.

-

   Hospodský s šarlatovou skvrnou na tváři vyjde před dveře hostince, zamyslí se, pak si odchrchlá a odplivne. Už, už otevírá ústa, ale nakonec neřekne nic.

-

   Ticho odkapává ze zdí, pivo z pípy. Pak se rozzáří obrazovka a v srdci strašlivě zatrne. Za okno vítr postrkuje tmu.

autor.gifMedoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek.

Hranostajník bukový

hranostajnik-bukovy.jpg


Vánoce, do kterých nenapadl sníh. V mokré dubové kůře se třpytí sny. A na jehličí kapky deště. Lasička přebírá zahradu.

-

Ruce počítají svetry: hnědý, modrý, červený a ten poslední celý z hedvábí noci.

autor.gifMedoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek.

Zavíječ smrkový

zavijec-smrkovy.jpg

Za záclonou sníh. Záložky jak pentle visí z knih.

-

Březová kůra u kamen, sirky. V kamnech začne hučet jako v hlavě. Sklenice vína s broušeným vzorem. Prázdné láhve dole v polici.

-

Po pokoji tančí stíny. Za záclonou sníh. Záložky jak pentle visí z knih.


autor.gif Medoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek.

Žlutokřídlec janovcový

zlutokridlec-janovcovy.jpg

   Barvy opadávají s listím. Slova s večerem. V dávno opuštěné stáji přešlapuje kůň, kterému jsi zapomněl naložit seno do žlabu.

-

   Podzim a cesta rozmoklou cestou na jeho konci.


autor.gifMedoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek.


Bekyně velkohlavá

bekyne-velkohlava-samec.jpg


Ranní mlha. Kachny na rybníce, provázky vrb.

-

Kočky podlézají vlnitý plech. Do kopce. Zlaté a hnědé listí, mokré, přilepené k asfaltu.

-

K bráně života, k bráně smrti?

autor.gif Medoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek.


Zelenopláštík březový

zelenoplastik-brezovy.jpg


   Zaprší a přes vrstvu jehličí a listí na stráni přerostou světlounké deštníčky pryšců a za nimi se vypláznou jazyky kopřiv, tmavé zoubky zakusující se do ubývajícího slunce.

-

   Zahrčí auto, bouchnou dvířka. Sprostá slova ušpiní průzračný vzduch a nedají pokoj až do odpoledne, kdy nadávající ruce konečně odloží nářadí. Pak už se mi chce jenom zapomenout a spát, strašlivě dlouho spát, už o tom nic nevědět.


autor.gifMedoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek.

Otakárek fenyklový

otakarek-fenyklovy.jpg


   Louka za sklem léta. Prsty se na ní třepou, jako kdyby byly z hedvábného papíru.

-

   Chrpy utopily pole pod kopcem i s očima srn. Tůň se točí a točí tak dlouho, až se z nůše srpna vysypou borůvky.

-

   "Nepůjdeš?"
   "Ne za snem, který nemá stín."


autor.gifMedoubek Mls
Fotografie: Jakub Beránek