Akvárium na Letné

   Na Letenské pláni panuje tedy v současné době čilý stavební ruch, vytváří se dno budoucího jezera, navršují se umělé kopce a v montážní hale, ve kterou se prozatímně proměnil blízký fotbalový stadion (utkání byla přesunuta na hřiště Troubivého Vidlákova za městem)  se započalo se stavbou symbolické archy, jež bude sloužit ekumenickým bohoslužbám.
   Přední malíř ze Čmelákova Pupíku, pan Pydlo Chloupek, už také dokončil ústřední oltářní obraz, který bude v arše umístěn.

akvarium15.jpg

   A najednou se zdá, že budoucnost už není to, co ještě nedávno bývala a že do ní obyvatelstvo Čmeláčích Bochánků po mnoha a mnoha chmurných letech hledí opět s nadějí.

autor.gifBruton

Akvárium na Letné


   V průběhu další diskuse o akváriu na Letné, jejíž výsledky slíbila radnice města vzít na vědomí  – pan Brumal Chlupala jí pohrozil, že když nevezme, mladí, ještě vlastním stářím neumírnění anarchisté z jím autoritativně vedeného hnutí vyhodí radnici i s jejími představiteli nečekaně do povětří – získal zdaleka největší podporu konkrétní návrh nikoliv akvária, ale ekumenického kostela v podobě archy na vodách. Příznivci této myšlenky totiž začali pracovat na společné představě, zatímco ostatní účastníci si prosazovali každý svou vlastní vizi hotelového či jinak turistického komplexu, od níž nehodlali ustoupit.
   Architekt pan Medný Lampák pro volné sdružení ekumeniků vytvořil návrh, jenž vpodstatě vyhovoval všem z nich.

akvarium10.jpg

   A radnice víceméně neměla na vybranou. Pan Brumal Chlupala, kterého na jednání o akváriu na Letné chtěla pohodlně zatknout pomocí speciálních jednotek policie a armády, se totiž znenadání vytratil neznámo kam a s představiteli města vyjednával už jen pomocí videonahrávek a pravidelných výbuchů náloží v nejrůznějších městských kancelářích, jež příslušná místa rozmetávaly na suť a prach vždy v nočních hodinách bez škody na životech. Jak v jednom ze svých vzkazů prohlásil pan Chlupala – prozatím. Takový neklid ve městě ovšem znamenal radikální odliv turistů a radnice tedy rychle zvolila pro ni menší zlo a na komerční využití pláně na Letné na své mimořádné schůzi manifestačně rezignovala a rozpočtové miliardy, které měly předejít ztrátě z turistů vyždímaných stamiliard,  předala zástupcům ekumeniků v hotovosti v několika kožených kufřících.  Podle návrhu pana Medného Lampáka se tedy mohlo začít stavět.

autor.gifBruton

Akvárium na Letné

   „Vy jste byl vždycky velmi osobitý, pane Chlupalo,“ vyjádřila se jemným hlasem k návrhu známého radikála veřejnosti rovněž povědomá osoba duchovního správce v kostele svatého Hájka, pátera Světélka Broukavy. „Ale věřím, že podpoříte více můj návrh než svůj vlastní, až ho spatříte.“ Načež rozbalil nákres.

akvarium8.jpg

   „Archa!“ reagoval pohotově radikál Chlupala. „Ano, postavit svět znova od začátku! Okamžitě se k vám přidávám!“ radoval se vlastním stářím již umírněný anarchista. „Z Letenské pláně do zcela nové dimenze Zeměkoule!“
   „Zatím jen symbolicky,“ mírně se pousmál Světélko Broukava. „Loď jako nový pražský chrám ekumenicky přístupný i tak radikálním směrům víry, jaký představuje vaše hnutí.“
   „I plameňák je především symbol. Ale vysvětlujte to barbarům,“ příkývl pan Brumal Chlupala.

autor.gifBruton

Akvárium na Letné

   „Ano, Letnou básníkům!“ nadchnul se známý radikál Brumal Chlupala. „Plameňákům ovšemže, jak jsem již dříve navrhoval, a básníkům rovněž. A uprostřed pláně bude stát bíle omitnutý dům z prostých trámů, ve kterém se bude denně  promlouvat o základech anarchie a lásky, a to hlasitě i tiše!  A přicházet sem budou extrémisté i umělci! A žádní turisté! Výborně! Já jsem i rychlokreslíř!“ zvolal a vzápětí své rychlokreslířství proložené barvami prokázal před svědky.

akvarium16.jpg

   „Možná si o mně myslíte, že jsem se radikálních bojových prostředků vzdal už před čtyřiceti lety. Ale já jsem se jich nevzdal nikdy, jen jsem si dal přestávku,“ pokračoval Brumal Chlupala. „Takže já si svůj návrh prosadím. A když to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém!“ hodil z legrace pan Brumal Chlupala na jednací stůl gumový granát, který vypadal jako pravý. Jeho žertíky už ale všichni znali, a to i z televize, a tak se nepolekali. „Já vám říkám, vy mě neznáte!“ zachmuřil se Brumal Chlupala.

autor.gifBruton

Akvárium na Letné

   „Ano, Letnou básníkům!“ nadchnul se známý radikál Brumal Chlupala. „Plameňákům ovšemže, jak jsem již dříve navrhoval, a básníkům rovněž. A uprostřed pláně bude stát bíle omítnutý dům s trámovou střechou a v něm se  bude promlouvat o základech anarchie, a to hlasitě i tiše! A lidé budou přicházet zširoka a daleka a žádný z nich nebude turista Já jsem i rychlokreslíř!“ zvolal a vzápětí své rychlokreslířství proložené barvami prokázal před svědky.

akvarium16.jpg

   „Možná si o mně myslíte, že jsem se radikálních bojových prostředků vzdal už před čtyřiceti lety. Ale já jsem se jich nevzdal nikdy, jen jsem si dal přestávku,“ pokračoval Brumal Chlupala. „Takže já si svůj návrh prosadím. A když to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém!“ hodil z legrace pan Brumal Chlupala na jednací stůl gumový granát, který vypadal jako pravý. Jeho žertíky už ale všichni znali, a to i z televize, a tak se nepolekali. „Já vám říkám, vy mě neznáte!“ zachmuřil se Brumal Chlupala.

autor.gifBrumbár

Akvárium na Letné

   „Nikoliv! Letnou básníkům!“ prohlásil na konferenci o budoucnosti Letenské pláně zástupce básníků. A zarecitoval.
„Viděl jsem opilá a hvězdná souostroví
s nebem, jež třpytí se jak velký paví chvost,
zdalipak v noci spí pod jejich mdlými krovy
ohniví letouni, jimž patří budoucnost?“
   „Aha,“ pokývl vážně hlavou jeden z přítomných architektů. A zástupci města se při zmínce o budoucnosti, jež patří básníkům, usmáli pod vousy.
   „Hleďte!“ zvolal však nezlomen pěvec a předložil svůj návrh.

akvarium19.jpg

   „To je Rimbaud!“ pokračoval básník.
„A toužím po stružce, kde za nizoučkým houštím
se šťastně prohání pár dětských košilek,
jsem v duchu hošíkem a dřepě s nimi pouštím
lodičku z papíru, křehkou jako motýlek.“
  Teď už to zástupci města nevydrželi a zasmáli se nad vousy nahlas.

autor.gifBruton


Akvárium na Letné

   „Ale prosím vás, když už akvárium, tak mělké. Ale ne plné ryb, plné nahých žen,“ prohlásil v diskusi o podobě budoucího akvária na Letné zástupce občanského veřejně prospěšného sdružení „Pasáci s domáklem“ pan Čmulák Prubký. „Ovšem kultivovaných nahých žen, „ dodal vzápětí a dětsky nevinně se usmál na právě přítomné, všecičky akademicky otitulované.
   „No a ty baby budou taky všude kolem v boudách,“ pokračoval pan Čmulák Prubký a pak mrknul: „Psychosomaticky! Protože turisti si intuitivně myslej, že my tady všickni tak ňáko chrápem v boudách, no né! A pak jsou zklamáni u srdce, že my jako né a že máme i splachovací hajzlíky. Tady mi to jeden narýsnul,“ předložil zástupce občanského sdružení s domáklem skromně svůj projekt.

akvarium14.jpg

   Otitulovaní pohlédli na návrh. A ani jeden z nich výrazovým prostředkům pana Prubkého oscilujícím mezi výrazy narýsnul a intuitivně neuvěřil. Tak nikdo ve skutečnosti nemluví.
„A co ta pyramida?“ zeptal se absolvent filozofické antropologie pan Vjed Broulimý.
„To je pyramida,“ odpověděl pan Prubký.
   A vzduch nad jednacím slovem pokryla najednou až příliš těžká smyslná vůně ženy. Většina účastníků diskuse těžce polkla. A tu pan Čmulák Prubký nešťastně zakopl a z kapsy mu vypadla příruční smyslná kadidelnice pracující na plný výkon.
„Aha, pyramida,“ přikývl pan filozofický antropolog Vjed Broulimý.

autor.gifBrumbár

Akvárium na Letné

   „Já, jako zástupce rybářů,“ prohlásil zástupce rybářů pan Orobinec Bručoul, „trvám na jediném. Letná rybářům, nebo nikomu! A tady to máte na papíře!“

akvarium18.jpg

   „A když Letnou rybářům nedáte,“ zahrozil pan Orobinec Bručoul mohutnou rybářskou pěstí, „tak my vám ji zbouráme.“
   Návrh pana Orobince Bručoula ovšem nikdo nebral vážně. Což o to, síly měli rybáři dost, zvláště ti sdružení ve „Veškerých rybářích“, kde byl pan Orobinec Bručoul předsedou. Stačilo, když si ve své klubovně na nábřeží vedle mostu jednou omylem všichni najednou uplivli a most spadl. Ale vědělo se, že se navzájem
neumí vůbec na ničem dohodnout, protože si navzájem strašně závidí úlovky.

autor.gifBrumbár

Akvárium na Letné

   „Všichni neustále mluvíte o stavbách, přinejlepším o stavbách v podzemí, ale do vývoje architektury v příštím tisíciletí neumí dohlédnout nikdo z vás,“ prohlásil klidným hlasem pan Brumlák Součka.
   „A co jakože?“ ozvali se sborem a velmi naježeně veškeří architekti právě přítomní diskuzi o stavbě akvária na Letné.
   „Vzduch! Celé stovky kilometrů vzduchu nad námi doposud volně ke koupi a bez problémů s dědictvím zatíženým právním břemenem! Tam je možné umístit tisíce akvárií! A při pohledu zdola mohou vypadat klidně jako mraky. Já navrhuji design, ve kterém se bude jemně odrážet design stromů na Letné. Ty skutečné vykácíme a postavíme sem umělé, uvnitř širokých kmenů umístíme hrací automaty. Barevně to bude nádherně ladit! Nahoře a dole!“


   „Fenomenální,“ ozvali se sborem tentokrát znějícím ve zvučném a souhlasném akordu všichni diskuzi přítomní architekti. A vzápětí se do jednoho zvedli a běželi neprodleně skupovat parcely ještě neskoupeného vzduchu nad hlavním městem.

autor.gifBrumbár

Akvárium na Letné

   „Samá idylka, co!“ bručel posměšně pan Bruber Pylohnát. A pokračoval halasně: „Ale co nám v dnešní době přiláká turistu? Hrůza! Strach! Draví ptáci! Děsivý vítr ve větvích! Jen se podívejte!“

akvarium11.jpg

   A účastníci diskuse o výstavbě akvária na Letné se podívali.
   „Děs a běs! Duchové mrtvých černých zvířat!“ halekal pan Pylohnát a příšerně se šklebil. „A já vám garantuju, že se sem budou vracet dvacetkrát! Sotva si najdou volno, tak přijedou cobydup! Protože kam se serou horory v kině!“
   „To je ale velmi málo humanistické, že,“ podotkl pan architekt Medný Lampák.

autor.gifBruton