Práce s tyčí

(Z cyklu Obrázky z denní práce básníků)
Pracuje Jaromír Typlt.


   Loni na jaře na stavbě toho slavného světového závodiště v Liberci-Vesci,
kam se nakonec musel z okolních hor svážet sníh, protože z nebe
nějak nechtěl napadat. Jak vidíš, bylo to výsledkem mé magické
operace!

                    ...z mailu Jaromíra Typlta

uz1.jpg

   Držadlo loví z éteru signály zahryzávající se
   jako čelisti
   a ruka která ho svírá drtí pod nehty oltáře

   (Úryvek básně Jaromíra Typlta  Světlo vetřelcem ze sbírky Ztracené peklo, která vyšla v nakladatelství Český spisovatel v roce 1994.)

   Fotografie: Apolena Typltová.


Práce s knihou

(Z cyklu Obrázky z denní práce básníků)
Pracuje Petr Král.

i1.jpg 


Petr Král

Strup růže

Pod pečetí prachu, černochův nůž
je jen modravý odlesk bezpráví
v hrobce metra, krach dehtového krále.

Sirotčí smích, drť drti, usedá zvolna poblíž pramene,
ach, knihy, na smrt bledé knihy.

(z knížky Chiméry a exil vydané v roce 1998 nakladatelstvím Torst)

Fotografie: Pískový Úvazní čhd.


Práce s vyvážením vinných slupek

(Z cyklu Obrázky z denní práce básníků a kritiků)
Ve Vracově na jižní Moravě pracují Pavek Kotrla a Jakub Grombíř.


)


Víno dobré, víno vlídné

dobrým dobré, bídným bídné,

vítej, sklenko, sladká všem,

radost, kterou skýtá zem.

(Vinum bonum, vinum suave – parodie mariánské sekvence datovaná kolem roku 1150)

Fotografie: Zdeněk Mitáček.

Práce se spodobou

(Z cyklu Obrázky z denní práce básníků)
Pracují Dmitrij Grigorjev a Petr Motýl.

Ra2.jpg

Ra1.jpg


Dmitrij Grigorjev  O malé knížce

v této malé jarní knížce
nejsou složitá slova
všechno je úplně jednoduché:
jména vody sněhu
hvězd neviditelných dalekohledem
i písně které slyšíš jenom ty
nic jsem si nepřimyslel
jenom jsem zapisoval větví do písku
bublání potoka
hukot ohně v mé kotelně
a v absolutním horském tichu
šumění vlastní krve

v této malé jarní knížce
nečíhá ve zhlavci
slepota Borgese
letícího balónem
ani hluchota Beethovena s mluvící holí
můžeš ji číst
ohýbat stránky jako prsty
a neptat se kam se poděla dlaň

v této malé jarní knížce
se slova rozvíjejí jako květy
nové věci se objevují mezi listím
teď jenom choď a sbírej
vlastní vzpomínky
úplně nečekané
čiperné jak vítr
příběh jde za příběhem
jako vlak s různobarevnými vagóny
sedíme v jednom z nich
díváme se z okna
na strom našeho rozhovoru
který prorůstá časem:
ptáci už uvili hnízda ve větvích
a my pořád nemůžeme skončit
chytáme slovo za slovem
a nevzpomínáme si o čem jsme vlastně mluvili


   Dmitrij Grigorjev, *1960.  Žije v Petrohradu, kde pracuje jako kotelník a redaktor odborného časopisu Topeniště, člen někdejšího samizdatového Klubu 89, vydal sbírky veršů Když se zastavují vlaky, Věž z višňového listí a Zápisky z krajnice, romány Pan Větrovský a Co říká nebe.

   Přeložil: Jakub Grombíř.Petr Motýl  Potmě

zhasni
ať se objeví modří koně
za kterými praská dřevo ohně
a na pánvi měsíce škvíří se tuk
zhasni
nech proudit jen vůni bílých květů bezu v oku tmy
štěkot vlčáků letících na městem
vidíš tu krev na blyštící se čepeli nože ležícího ve štěrku
zhasni
kůže sákne noc
vlak jako smetanu z mléka sbírá smrt

 Ra4.jpg


   Báseň Dmitrije Grigorjeva ve Čmeláku a světu už uveřejněna byla, má báseň zas byla již otištěna ve sborníku 7edm vydávaném v Pardubicích a mezi básněmi jiných autorů také v knížce básní Pavla Řezníčka. Považuji ji za jednu ze svých nejlepších, a jakou jinou bych mohl přiřadit za báseň Dmitrije Grigorjeva, kterého mi svými překlady objevil Jakub Grombíř a jehož poezie si velmi, velmi vážím v tradici velké ruské literatury.
   Pokud jde o podobu, zaskočilo mne trochu, jak křehký ruský lyrik vyhlíží na fotografii umístěné na internetu. V takové kotelně (možná v o něco menší) jsem ale také pracoval, a nejeden rok, a vím, jak tam při dvanácti nebo čtyřiadvacetihodinové službě člověku je (byť s konvicí na čaj a s vrstvou rukopisů u ruky). Ještě více mě zaskočila má podoba vlastní, nikoliv v kotelně, ale doma v kuchyni. Tak vyhlíží křehký český lyrik? Že by jej do této  podoby vytvarovala současná společnost?

   autor.gifPetr Motýl

Ra3.jpg

   Fotografie: Nejvíce nahoře ze stránek www.vavilon.ru, další Pískový Úvazní čhd.

Práce se zadumáním se nad parodií

(Z cyklu Obrázky z denní práce beatniků)
 Pracuje Milan Kozelka a pes.


zw1.jpg

MILAN KOZELKA

KDYŽ V SOVĚ MOUKA HOUKÁ

Jako když
          mříž
                kouskem pádla
          o srdce třít mít
                                  rádla plný hrnec
                                  sádla
          na dveře nikdo neklepe
                                     což DPH
                                     tož HDP 

zw2.jpg                

   Fotografie: Andrea Lexová.

Práce s kritiky

   (Z cyklu Obrázky z denní práce básníků)
   Pracuje Roman Szpuk a poradenské duo.

vz1.jpg

vz2.jpg

   Tentokrát se jednalo o  práci na nově vznikající sbírce "Silentio pro smíšený sbor", nad kterou se na chalupě Najmance sešli dva bohemisté Antonín Petruželka a Petr Šimek s básníkem Romanem Szpukem. A že to byla práce úmorná, dosvědčují naše vážné tváře, které se ovšem postupem času měnily v rozesmáté grimasy pološílených zajatců magořin, jimž se těžko něco na Šumavě vyrovná. Jak čas plynul a noc přebírala vládu nad hlubokými hvozdy, zář svíček začaly postupně přehlušovat záblesky divoké bouře. Jen díky ní jsme si možná zdravý rozum zachovati ráčili a po jedenácti hodinách naše snažení ukončili odchodem na lůžka.

 autor.gifRoman Szpuk

   "Ta hustá pavučina vztahů! Voláním vyklenutá!"

    Roman Szpuk ve sbírce Bludiště (Krásné nakladatelství, 1994)

Práce se saunou

   (Z cyklu Obrázky z denní práce básníků a prozaiků.)
   Pracují Roman Szpuk a Karel Rada.

zzzw1.jpg

   Fotografie znázorňuje pana Romana Szpuka s Karlem Radou a jeho Milenkou uprostřed. Stará milenka se ovšem ranní "sauna party" v Lubenci u Karlových Varů neúčastnila. Fotila a textem, který právě čtete, doprovodila Iva Košatková 29. dubna 2007.
   Povšimněte si, prosím, sofistikované metody očisty poetovy duše!

   A redakce Čmeláka a světa doplňuje nejen výše uvedná proloženým písmem označená slova, ale i  nejpřípadnější text, který k tématu  nalezla, když se jí nic opravdu vhodného v dílech na snímku zpodobněných autorů nalézt nepodařilo. Ale možná se všichni redaktoři dívali špatně...

   „Divné je to, že v téhle sauně je sice velké horko, ale naprosto suchý vzduch, tak kde se tady vzala voda?“ uvažoval lékař.
   „Tak co, Václave, už jste něco našli?“ zeptal se Kopřiva svého kolegy. „Vůbec nic, vrah si musel zbraň s sebou odnést,“ konstatoval Petráně. „Ale také si ji musel přinést,“ otočil se na něj Kopřiva.
   „Samozřejmě, a co jako?“ divil se strážmistr.
   „Podívej se, co má mrtvý na sobě. V čem se chodí do sauny?“ vypálil otázky inspektor.
   Strážmistrovi začalo svítat: „No ovšem! Vždyť on je nahý! To vlastně museli být všichni, kdo sem šli, že?“
   „No vidíš,“ pochválil ho inspektor, „že nemáš tu hlavu jenom na nošení čepice. Zavolejte sem toho člověka, který našel mrtvého.“

Práce s břichem

(Z cyklu Obrázky z denní práce básníků)
Pracují Milan Kozelka a Petr Motýl.

zzw1.jpg

Při procházce v oboře Hvězda fotografovala v nedělním podvečeru: Andrea Lexová.

Petr Motýl  Břicho a naděje

ó břicho, břicho mé
ó Hvězdou nesené
ó břicho, břicho mé

ó líto, líto mé
ó štíhlé ztracené
ó tělo, tělo mé

ó Petře!

ó mrou, ó,  mrou a mrou
ó bloudí oborou
ó byvší naděje

však U Holečků na zahrádce pak
chuť na pivečko je tak jako tak

čepují ho zde dobré

Práce s knihou

(Z cyklu Obrázky z denní práce kritiků)
Pracuje Martin Machovec

wmach.jpg


   „...příznačné okouzlení neobvyklými rýmy, jazykovými eskamotážemi, kalambúry, nečekanými pointami atp., přičemž žánrově by je bylo možno vydělit v rozmezí od vskutku slabikářových říkanek (byť, pravda, místy poněkud morbidních) přes primitivistické, naivistické textíky až po příklady lexikálních, lingvisticko-poetických či kolážových textových experimentů...“

   Martin Machovec v doslovu ke knížce, kterou drží v ruce na fotografii Andrey Lexové, totiž ke knížce Qudio Machulky, k výboru z jeho díla nazvanému Z Hrdlořez do Ďáblic, k výboru, který Martin Machovec uspořádal.


Quido Machulka

Léto 1989


Maďaři jsou frajeři
Poláci pašáci
Rusové filozofové trucujou
Češi hlavu věší
pivo pijou
vyjou úúú
a hů

wmach2.jpg


Práce s alkoholem noci

(Z cyklu Obrázky z denní práce básníků)
Pracují Tereza Riedlbauchová a Petr Maděra.

zz-napili-se-vin.jpg

"Noc je ještě slabá a my napili se vín"

"A ještě později byla
 světla ochraptělá močí opilců"

Tereza Riedlbauchová ve sbírce Velká biskupovská noc.
Petr Maděra ve sbírce Komorní hůrka.