Jan Novák Genius loci - Žižkov

zz---u-rajske-zahrady.jpg

zbytkem ráje i zahrady
rajské
          komtesa úžasu
kyborgové se svými
miláčky jen zlomkem
jejich poesie

          také jednoho venčím
s místním zločinem a
lidovou malostí/neomaleností

zz-u-rajske-zahrady-1.jpg

zz-u-rajske-5.jpg

   Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

  Fotografoval: Pískový Úvazní čhd.

Jan Novák Genius loci - Žižkov

zz-cajkovskeho-4.jpg


čajkovského
plus svět bukolické
kraviny a hudba z vlasti
buriana: vlasty
z dějin třídílné skříně
historie
           v trhlině máků němá
a slepá
           nebude-li bůh
           žena byla
rozptylové podmínky onanie
dobré. za činelem za tym -
pány sudba z hukvald
           s ptákem těsnohlídkem
           s liškou bystrouškou
           ze žižkovského atria


zz-cajkovskeho-2.jpg


   Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

  Fotografoval: Pískový Úvazní čhd.

Jan Novák Genius loci - Žižkov

zz---namesti-3.jpg


kostnické náměstí, vy-
stavěné z daňových vyznání
k tanci máme jive jív
a čas unry, který ne-
přibrzdil:
         krev, kdy se narodil
můj otec, měla  ne-
nucenost pohlaví
         chováš se vlastníma
rukama plástve
         mrtvý k světu nezatéká
zrazuje
         mezi cigaretkou a
smrtkou panáta ni-
kotin

         allah tě ochladí
zabíjí ovci: druhá brzy
první, náměstím kostnické
na žižkově

         už nikdy milá
         neotevře milou


zz---v---namesti-1.jpg

  Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

  Fotografoval: Pískový Úvazní čhd.

Jan Novák Genius loci - Žižkov

zz--nitranska-2.jpg

otevřenost dělnické aristo-
kracie postrádá oken
dveří i pantů

           pošel ze zpráv
otcem přirozeně svlačec
matka rozená
           za kolejištěm orionka on
orion
           živé sny vyslyšely
           žida z nitranské
na předním talmudu
po zadním gotiky – na
bicyklu z takých
podnikatelských vrat
           kámo – kam – -

zz-nitranska-1.jpg

   Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

   Fotografoval: Pískový Úvazní čhd.

Jan Novák Genius loci - Žižkov

zz---krasova1.jpg

dvě potraviny krásy
opojná a kojná, a člo-
věk rasputin člověkem
zbla
ulice krásova
území odpovídá tajemství
                   jak z rozbité noci
                   běhny stálice žloutnou a
                   chrastí a tloustnou
                   sepráním viny času a
                   toho nahoře
jejich svatojánský verš
polévkou z pytlíka, ne
příběhem jiného brouka VW
v barvách zralého
mozku

krásova temná. a
porouchaná ojnice opice
plní džungli vyjetými
nářky z oliv a
jiných dobrot

zz--krasova-2.jpg

zz---krasova-3.jpg

   Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

   Fotografoval: Pískový Úvazní čhd.

Jan Novák Genius loci - Žižkov

mrtvý nůž, polichocený
predátor. muž stoletý
           láskou tě prozradí
žena jiného. z lidí
její  klín na kladině:
poprask ve vagině
           ulice českobratrská
domove
v domově každý rok pře-
stupný. zdravím tě nocí
           maří, darmo šlapeš
veškerost, kniha zem-
řelých bez jediného
chloupku na
těle

           náboženství továrenským
komínem s čápy. kardiakem
jejich víry každý zoban
jednotlivce. už v párech
párou. ke smrti náhle
shromaždištěm letek

zzz-jeseniova.jpg   Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

   Fotografie: © Martin ‘B’ Stanovský.

Jan Novák Genius loci - Žižkov

vzlétl sociální fenomén
králíčkem ohnivým pod-
le žižky
          může šanci pozůstat
mladistvými, děti si
umí lhát
          pod kopci pod rytmy lo-
garitmy, pod tebou
          ulice na třebešíně
z její pece živý chléb
udivující vlhkost ženy
vzpomínka na orgas-
mus
  / zmizel z oblohy
beze trdla /

          jablko nepadá daleko
od slivoně, a navždy ko-
řalkou. vrať se do
třetí říše, budeš sala-
mandrem vjelikým
           budeš ohradou nádrží
vertikální vlčice
           proti životu
           osvobození

zzz-vitkov-2.jpg

   Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

   Fotografie: © Martin ‘B’ Stanovský.

Jan Novák Genius loci - Žižkov

hroznem partitura  ovoce
přirozenou vinou
mobilkové štěstí z vy-
puštěných úst,
           visí pod mým psacím
stropem
           událost ulice u sta-
dionu
událost cíle
           při hromadném startu
           tahy básně
           stahy ledňáčků
sobota v ulici
bílý křest dospělých
210 kostí kostiček cinká
pastí pastiček
          / tudy ježíš
           ukázal své mužství
           visí na kříži /

ulice, končina vědomí
cítím její přítomnost:
          z vidiny dny
          z všední svátkové

zzz-interier-3.jpg


   Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

   Fotografie: © Martin ‘B’ Stanovský.

Jan Novák Genius loci - Žižkov

žena neznalá řeči
a její imperialismus nej-
ostřejší něhy. ulice
vlkova
            ostatky svolají se k
poslednímu skoku. majákem
plagiát
           už dosti luk a nivy: za-
páchají. chemie zpochybní
i svěží umírání
           hrajeme squash: play
strindberg
           byl
           dlouhým oříškovým
           kómatem
vlkova
vyčpělá patřičnou
kundou

jsou lidé, rub a jilm
i vavřín panic a
darebný verš

zzz-zelivskeho-sporitelna-2.jpg


   Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

   Fotografie: © Martin ‘B’ Stanovský.

Jan Novák Genius loci - Žižkov

páčíš zemi
přisáté k plavým
bohům odkrývá
šasi hrob
            ulice kališnická, ko-
nečná. do nekonečna
snad život, báseň
už – pak s námi
prvoky
           obličej samý ksicht
           z tváří: hrušky
           jabka sepie a
           jogurt

kavalír žižkov
on láme dravce do
kafe: má úcta, osude
tvé příbytkem

         když skotačí knihy
         zemřelých

zzz-kalisnicka-raiffaisen.jpg


   Jan Novák, * 1938. Vydal sbírky básní Navštivte Peru! (1996), Gaya Gaya (1998), Týden ženy, měsíce roky muže (1999), Kupé pro Marcela D. (2001), Žižkovské vertikály (2004, napolovic s fotografiemi Martina ‘B’ Stanovského).

   Fotografie: © Martin ‘B’ Stanovský.